CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

DONG ANH VIGLACERA JOINT - STOCK COMPANY
Địa chỉ : Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội

 Điện thoại : 0438832400 - Fax : 043 8835 465
Email: congtyviglaceradonganh@gmail.com
Links Website
Search
Đăng nhập
Số người truy cập Số người truy cập
Print
Giới thiệu về Viglacera Đông Anh
Cập nhật: Thứ Tư, 29/04/2009 22:33
Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh là công ty  có sản lượng chiếm 10% sản lượng gạch đất nung của toàn Tổng Công ty. Việc chuyển đổi từ Công ty Nhà nước  sang Công ty cổ phần là một bước đột phá lớn đối với sự phát triển lâu dài của Công ty, tạo đà cho những bước phát triển  mới. Có thể nói lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi môi trường  kinh tế đang có có những chuyển biến tích cực. Các chính sách vĩ mô đã và đang được điều chỉnh thông thoáng và hợp lý hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định từ 7 - 8% trong các năm qua là chỉ tiêu đáng tin cậy cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khi cánh cửa WTO đang rộng mở. Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (đến năm 2020 về cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp), các khu dân cư lớn được hình thành, quá trình đô thị hoá cũng được đẩy mạnh.

Điều này làm tăng nhu cầu đối với thị trường xây dựng, thúc đẩy ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Với những triển vọng về thị trường cùng với sự điều hành, quản trị hợp lý bằng các biện pháp kinh tế, tổ chức của lãnh đạo  Công ty…, IBS cho rằng nếu không có những bất khả kháng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh là khả thi.
Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết
Thành phố Nhiệt độ
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn TW
Quảng cáo Quảng cáo
Copyright © 2009 by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ÐÔNG ANH
Địa chỉ : Tổ 35 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.883.3584 - Fax: 043.883.3584 - Email: congtyviglaceradonganh@gmail.com